Sporløype på Lyngheim med historiske spørsmål/oppgåver/quiz. Historiske leikar

Arrangør: Stiftinga Lyngheim/Vener av Lyngheim

Sted: Det historiske tunet på Lyngheim.

Tid: 14. og 15. september frå kl. 11.00 - 16.00

Universelt utformet: Nei

Hovedarrangør

Stiftinga Lyngheim/Vener av Lyngheim

Medarrangører

Arrangørgruppa i Os for kulturminnedagar 2019.