Strømsør fjellgård — fremtidens fredet gård

Arrangør: Midt-Troms Museum

Sted: Strømsør Fjellgård, Østerdalen, 9329 Moen, Bardu kommune

Tid: 12.september, 0900 - 1600

Universelt utformet: Nei

Strømsør Fjellgård fra 1839 er den eneste bevarte fjellgården i Troms

Gården ligger mellom 275 og 300 meter over havet med tunet på om lag 285 meter over havet i Østerdalen i Bardu kommune. Gården strekker seg fra Barduelva og opp mot Veslfjellet bak. Den ligger oppe i en sørvest-vendt li, som en stor åpen slette i skogen. Gården består av slake skråninger og åpne sletter med frodige skoglier rundt. Selve tunet ligger på ei egg i den slake lia. Bygningene ligger langsetter terrenget, med våningshuset tronende på kanten av egga og den lange sammenbygde driftsbygningen bak. Det sies at gården og tunet ble lagt nettopp her på grunn av at stedet ble tidligst snøbart om våren. Sammenligna med resten av Troms er det overraskende å finne en gård med såpass store hus inne i «villmarka». Husene var generelt større i Bardu og Målselv enn i kystbygdene. God tilgang til trevirke og nyryddernes byggetradisjon kan ha virket inn på resultatet. Låven på Strømsør er et godt eksempel på byggeskikken i området. Anlegget er fredet av Riksantikvaren. Museet vil invitere barn til å reflektere rundt hva kulturarv er og hva som definerer den lokale kulturarven, eksempelvis Strømsør Fjellgård. Hva er en fjellgård? Hvorfor tar vi vare på en fjellgård? Hvordan tar vi vare på en fjellgård?

Hovedarrangør

Stiftelsen Midt-Troms Museum har ansvar for museumsdrift i de ni kommunene i Midt-Troms regionen; Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy – en stor region på 11.000 km2.

Museets hovedoppgave er å samle inn, ta vare på, og formidle kunnskap om det kollektive samfunnsminnet, gjenstander og «andre materielle vitnesbyrd» i Midt-Troms. Vi satser på å være et utstillingsvindu for kulturhistorie, naturhistorie og utvikling relatert til fiske og havbruk, skogbruk, jordbruk, petroleum, malm, mineralressurser og forsvarshistorie.

Vi har som mål å gi barn og voksne både kulturhistorisk og naturhistorisk forståelse og ferdigheter til aktiv deltakelse. Vi arbeider for å holde handlingsbåren kunnskap i live og for å legge til rette for handlende kulturbærere. Forskningen ved museet tar utgangspunkt i sentrale temaområder i samlingene og utnytter museets nærhet til materialet og til publikum med unike muligheter til å arbeide tverrfaglig.

Medarrangører

Grunnskolene i Bardu kommune, publikum