Temadag – Vannets betydning i Rendalen

Arrangør: Rendalen næringsforening

Sted: Øiseth hotel, Åkrestrømmen

Tid: Lørdag 5. september kl. 11.00 - 13.45

Universelt utformet: Nei

Bli med og få oppdatert kunnskap om vannets og vannveienes betydning for Rendalens utvikling.
Fiske, fløting, vannmøller, oppgangssager, kulturminner og kulturmiljøer knyttet til vannveiene.
Ole Nashoug – entreprenør, entusiast, amatørgelog forteller om vannet som formet bygda
Bjørn Bækkelund om vannveienes betydning for næring og bosetting
Fri inngang! Mulighet for å kjøpe kaffe, mat og forfriskninger m.m.
Vi vil selvsagt forholde oss strengt og lojalt til gjeldende smittevernregler