Tømmerhistorien på Krøderbanen

Arrangør: Buskerudmuseet Krøderbanen

Sted: Først på Kløftefoss så Krøderen stasjon til slutt.

Tid: 14. sept. 10.00 til 16.00

Universelt utformet: Nei

Foto fra Kløftefoss

Bli med på en dag der du kan oppleve hvordan tømmeret ble lastet med hest og transportert med damptog på jernbanen. På Saga vil vi vise hvordan tømmeret ble bearbeidet og formet. Saga er tatt vare på og alle maskiner fungerer slik som det gjorde før i tiden, her vil du bli tatt med tilbake i tid og oppleve noe av hvordan det var å jobbe på en sag.

Denne dagen vil vi også ha offisiell åpning av Tømmerrampa på Kløftefoss som ble ferdig restaurert i år.

Et kulturminne som bidrar til kunnskap om tømmerdrift

Det fortelles at i mellomkrigstida og også etter krigen, helt opp til 1950 tallet, var det stor tømmerdrift fra omliggende skoger til Kløftefoss. Både tømmer og ved ble lastet opp på tømmerramper her. Og utallige tømmertog ble så kjørt herfra til treforedlingsbedrifter langs Drammensvassdraget. På 1950 tallet var det faktisk tre tømmerramper i bruk på Kløftefoss.

Kun én av disse rampene er blitt stående. Og denne har de siste årene «råtnet på rot». Sporadisk er den benyttet til demonstrasjon for å vise hvordan tømmerlass ble kjørt opp på tømmerrampa, lesset av og stokkene rullet ned på Krøderbanens stakevogner (tømmervogner). Men den gamle tømmerrampa ble etter hvert i så dårlig forfatning at dette måtte opphøre.

Restaurering av tømmerrampa

Vinteren 2018/2019 tok Krøderbanens Venner på seg oppgaven med å søke penger til restaurering av dette gamle kulturminnet. Dette var etter anmodning fra Stiftelsen Krøderbanen. Og prosjektet må en vel si at en har lykkes med!

Følgende institusjoner har bidratt: Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen UNI, Buskerud fylkeskommune og Modum Sparebank. Krøderbanens Venner har også gitt en betydelig gave for at prosjektet skulle bli fullfinansiert.

 

Hovedarrangør

Stiftelsen Buskerudmuseet

Medarrangører

NJK Krøderbanen og Krøderbanens venner