VEIDEKULTURFESTIVALEN 2022

Arrangør: Rendalen kommune og Rendalen Næringsforening

Sted: Rendalstunet - Gamle Berger skole, Bergslia 37, 2484 Rendalen

Tid: 1.-4.september

Universelt utformet: Nei

Veidekulturfestivalen 2.-4.september 2022 – i år for sjette år på rad i samarbeid mellom Rendalen kommune og Rendalen Næringsforening.

Veidekulturfestivalen vil også i 2022 kombineres med Kulturminnedagene. Kulturminnedagene har valgt å kalle årets tema for «Drivkraft» og setter det i sammenheng med at vi i år også vil markere og feire «Frivillighetens år».

Programmet tjuvstarter torsdag kveld 1. september med tur til Misterdalen med tema; «Historiske bygninger i seter- og utmarkslandskapet, byggeskikk og restaurering. Bålkaffe og noe attåt».

Påmelding til verneområdeforvalter Hilde Nystuen epost fmhehiny@statsforvalteren.no eller 901 23 302

Jens Tore Løken informerer om byggeskikk i fjellet. Foto: Hilde Nystuen

 

Se også: Nasjonalparkstyre | Tematurer høsten 2022

SEMINARDAG fredag 2. september:

Kl.11.00 Krigsseilerminnesmerke på Otnes, Kjerkeveien 24, oppdatering av informasjon.

  • Avduking av oppdatert bronseplakett for krigsseilere fra Rendalen, de såkalte «Skogsmatrosene»  (på årsdagen for 2.verdenskrigs endelige avslutning).

Fra kl.12.00 – mulighet for å innta lunsj på Rendalstunet.

Meny: Storfehakk m/tilbehør.

Kl.13.00-16.30 Seminar på Rendalstunet med «drivkraft» og «frivillighet» som hovedtema: Åpning v/varaordfører Henning Dalbakk

Frode Kyvåg, mottaker av Vesleblakkenprisen i 2006 samt en lang rekke andre høythengende priser; «Frivillighet – et fundament i det norske samfunnet».
Joar Hagen – årets ildsjel under idrettsgallaen for 10 år siden: «Gjennom motgang til seier».
FIK Ren-Eng v/Britt Thorshaug Granrud – «Ren-Eng en spydspiss i bygde-Norge».
Anno Museum v/Maren Kværness Halberg; Kvinneforeningene som drivkraft for nyvinninger i skolen.
Musikklivet i Rendalen v/Tove Hagen; Et levende, mangfoldig og kraftfullt frivillig musikkliv.
Rendalen Bygdekvinnelag v/Brynhild Lervang; Bygdekvinnelaget – en viktig drivkraft for et levende lokalsamfunn og lokale tradisjoner.
Rendalen historielag v/Per Olav Mathiesen – Villreinfangsten skapte levegrunnlag.
En epoke vel verdt å ta vare på! v/John Fiskvik – Tømmerfløting i Rendalen; Handelsstedet Aasheims Venner, Venneforeningen M/S Storsjø, Fiskvikrokkdalsdammen.
Sølen LVO v/styreleder Hanne Didriksen avslutter seminaret med frempek mot søndagens utflukt.

Kl. 17.00-20.00 – turer med M/S Storsjø på Storsjøen med informasjon og kulturhistorie.

  • Oppmøte: Dampbåtvika, Sjøliveien 165, 2 km sør for Åkrestrømmen.

Kl. 20.00-01.00 – QUIZ for alle med allmenne kunnskaper. Rendalstunet, Bergslia 37, Pub m/servering.

Quizmaster: Henning Dalbakk. Det blir to ganger 15 spørsmål – uhøytidelig moro!
Maks fire personer per lag. Påmelding til Rendalstunet tlf 940 01 950 kr 50 deltakeravgift.
Middag for fire på Rendalstunet til beste lag!

 

AKTIVITETSDAG lørdag 3. september:

Fra kl.11.00-16.00 – Frivillige lag og foreningers dag på Rendalstunet 

Frivillige – og frivillige lag og foreninger – bidrar til både inkludering og kunnskapsoverføring knyttet til en rekke områder som er viktig for både samhold og bolyst i lokalsamfunnet, så som tradisjonelt håndverk og husflid, historie og kulturarv, kunst og kultur, sang og musikk, friluftsliv og idrett, jakt og fiske, velforeninger og grendehus – og mye mer.

Våre lokale lag og foreninger bidrar derved til kompetanseoverføring, entusiasme, inkludering, livskvalitet, bolyst, besøkslyst og levende lokalsamfunn. Vår felles kulturarv, vår historie og både våre fysiske og immaterielle kulturminner ivaretas i stor grad av frivilligheten. I Rendalen finnes det et utall av lokale lag og foreninger som ivaretar, istandsetter, restaurerer alle mulige slags kulturminner og bærer vår viktige kulturarv og våre tradisjoner videre til fremtidige generasjoner. Bærekraft i ordets rette forstand.

Frivilligheten er den viktigste bærebjelken for kulturarvfeltet i Norge, men frivilligheten er også avgjørende viktig for både bolyst og besøkslyst, og skaper mye spennende og interessant aktivitet og engasjement i tillegg til at alle befolknings- og aldersgrupper inkluderes. Dette markeres både lokalt og nasjonalt i hele 2022 når vi skal være med på feiringen av Frivillighetens år – og for oss i Rendalen dedikerer vi derfor Veidekulturfestivalen 2022 til dette. Vi vil derfor bruke Veidekulturfestivalen 2022 til å løfte frem hele det frivillige feltet og retter derfor fokus mot alle lokale lag og foreninger.

Salgsboder og stands – presentasjon av Rendalen i full bredde (og lengde). Vi håper lag og foreninger vil bidra med sin kreativitet og sørge for aktiviteter, underholdning og leker både for barn og voksne.

Kl. 12.00 og Kl. 14.00 Filmen «Troll-elgen» vil bli vist i Rendalstunet.

Kl. 14.00 Vi får minikonsert med multikunstneren Shaun Bartlett (med aner fra Rendalen).

Åpne utstillinger:
• Det prisbelønte hageanlegget; Bullhagen (gratis)
• Bull-museet, forfatterens barndomshjem (billett m/omvisning)
• Ottar E. Akre og trekkspillet (billett)
• Skolemuseet anno 1900 (billett)

De to siste utstillingene er nye og interaktive med åpning i 2021 og 2022. De befinner seg i 2. etasje på Rendalstunet. Billett kr 30/voksne, barn u/16 år gratis.

Kl. 19.00-19.45 Den prisbelønte filmen «Roots and Veins» av og med Shaun Bartlett vises i fra scenen i tunet på Bull-museet.

  • Artisten selv vil innlede og presentere filmen.

Kl. 19.45-20.30 Konsert med Shaun Bartlett fra scenen i tunet på Bull-museet.

  • Inngang film og konsert kr. 100,- (billetter kjøpes i Rendalstunet).

Kvelden kan avsluttes i Rendalstunet. Pub med servering til kl 01.00.

 

UTFLUKTSDAG søndag 4. september:

Kl. 09.30-16.00 – På tur på gamle ferdselsveier i Rendalen Østfjell. Oppmøte v/Rendalstunet

  • Jens Tore Løken og Jostein Haugseth tar oss med på en vandring på gamle ferdselsveier i Rendalen Østfjell. Det blir buss inn til Stonga og vi går derfra til Bergevollen og ned til bygda langs den gamle kløvveien til Fiskevollen. Ta med egen mat og drikke.
  • Påmelding til verneområdeforvalter Hilde Nystuen epost fmhehiny@statsforvalteren.no eller 901 23 302

Se også: Nasjonalparkstyre | Tematurer høsten 2022

Kl. 18.00 – Årlig damslipp Fiskvikrokkdalsdammen.

Bålkaffe og kaker. Informasjon om historien og setergrenda.