Vikingliv på Kaupang

Arrangør: Kaupangprosjektet

Sted: Kaupangveien 276

Tid: 10. og 11. sept. kl. 11:00 - 16:00

Universelt utformet: Nei

Helgen 10. - 11. september på Kaupang: 
Vikingliv med Hodnuholt og vandring til Huseby med Unn Pedersen 


Se kaupangprosjektet.no for nærmere program