Enighet om statsbudsjettet: både uforståelige kutt og nødvendige ekstrabevilgninger

Regjeringspartiene har sammen med FrP kommet til enighet om neste års statsbudsjett. Her har de valgt å foreta et par uforståelige kutt, men har samtidig bevilget ekstra til fartøyvernet.

02.12.2020

Etter lengre tid politisk tautrekking ble regjeringspartiene i går enige med FrP om neste års statsbudsjett. Budsjettavtalen både gir og tar på kulturvernfeltet, mens helheten blir kanskje den største taperen i forslaget.

Først og fremst er det helt uforståelig at Kulturminnefondet blir kuttet med 10 millioner kroner. Fondet er en suksesshistorie og er statens viktigste tilskuddsfond på kulturminnefeltet. For hver krone som gis i tilskudd generer det ca 3,5 kroner i ekstra private midler. Det er en meget god modell som må styrkes og videreutvikles. Det er nå under en måned igjen til Kulturminnefondet starter sitt prøveprosjekt med å gi støtte til rullende kulturminner. Kuttet som nå er foreslått vil gå utover både dette prosjektet og Kulturminnefondets vanlige støtteordninger. Det er uforståelig at Kulturminnefondet får kutt i budsjettet når de går inn i et år med en utvidelse av fondets ansvarsområde.

Et like uforståelig kutt er forslaget om å kutte Norsk kulturfond. Også dette fondet blir kuttet med 10 millioner kroner, og det midt i en pandemi som har ført til at kulturlivet ligger nede med brukket rygg.  Dette vil kun bidra til at kulturlivet og organisasjonene må leve enda lenger med ettervirkningene av koronapandemien. Dette kuttet gIr overhodet ingen mening i den situasjonen vi er i pr. i dag.

Det som er gledelig er at regjeringen nå endelig kan få litt fart på sine egne løfter fra Granavollenerklæringen om å øke bevilgningene til fartøyvernet. Ved hjelp av FrPs engasjement har det nå blitt satt av 10,7 millioner ekstra til navngitte fartøy under kap. 1429, post 74 på Statsbudsjettet. Det er bred politisk enighet om å øke bevilgningene til fartøyvern blant alle opposisjonspartiene, og vi er glade for at også regjeringen nå innser at tiden er inne for en ekstra bevilgning her.

Ellers er det også fint at det settes av 6 millioner kroner ekstra til de tre store seilskutene (Christian Radich, Statsråd Lemkuhl og Sørlandet), og vi er glad for at det bevilges 10 millioner ekstra til Tungtvannkjelleren.

Så alt i alt er denne budsjettavtalen en flytting på penger innenfor kulturvernfeltet og ingen økte midler når man ser på helheten i forslaget. Med regjeringens nye ambisiøse kulturmiljømelding i bakhodet så kan dette umulig være et budsjett de er så fornøyde med selv? Vi hadde i hvert fall forventet et større løft på dette feltet.

 

LES HELE BUDSJETTAVTALEN HER