European Heritage Days Stories – Fortell din kulturarvhistorie og søk om prosjektmidler

Ønsker du å fortelle din historie og dele den med resten av Europa? Og samtidig kunne søke om økonomiske midler (inntil 10 000 euro) til ditt kulturarvprosjekt? Les mer om «European Heritage Days Stories» her.

24.11.2021

De europeiske kulturminnedagene, som er organisert under Europarådet, inviterer kulturminnedagsarrangører til å fortelle sin «kulturarvhistorie» – The European Heritage Days Stories.

Dette prosjektet retter seg mot alle typer kulturminnemiljøer som ønsker å dele sin historie og erfaringer med hvordan man ivaretar, sikrer og formidler både den materielle og/eller den immaterielle kulturarven.

I forlengelsen av denne historiefortellingen så er det mulig å søke om aktivitetsmidler inntil 10 000 euro. Frist for å få deres historie delt og muligheten til å søke om aktivitetsmidler er 28. februar 2023.

Kriteriet for å kunne søke er at du/dere har organisert minst et kulturminnedagsarrangement i løpet av de siste fire årene, og at dere planlegger et nytt arrangement i 2023.

European Heritage Stories er et prosjekt som ble opprettet i forbindelse med det europeiske kulturarvåret i 2019, og dette er fjerde året man inviterer til europeisk historiefortelling om kulturarv, og muligheten for å søke midler til ulike kulturarvprosjekt.

Benytt denne muligheten til å dele deres kulturarvhistorie.

Les mer om dette på hjemmsiden til European Heritage Days (klikk her)

 

Her ser dere brosjyre med utfyllende informasjon her:

Call for European Heritage Days Stories – Legal TCs