HIFO – Den norske historiske forening

Organisasjon for norske historikere med formål å utvikle historiefaget, fremme historisk bevissthet og ivareta interessene til historiefagets utøvere.

14.05.2019

HIFO ble stiftet 1869 som Den norske historiske forening. HIFO er en organisasjon for norske historikere, og har som formål å utvikle historiefaget, fremme historisk bevissthet og ivareta interessene til historiefagets utøvere. HIFO har ca. 900 medlemmer og 10 lokale lag. HIFO har siden 1871 vært eier av fagtidsskriftet Historisk tidsskrift og gir også ut medlemsbladet Historikeren. Norske historiedager er HIFOs årlige faglige arrangement. Dette arrangeres på ulike steder i landet i samarbeid med lokale arrangører. I tillegg står lokallagene for egne arrangementer, ofte i samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner innenfor kulturlivet.

HIFO har en egen skoleseksjon, deler ut årlige priser og stipender, og er generelt engasjert i å fremme historikere og historiefaget i ulike sammenhenger i samfunnslivet.