LMK – Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Forbundet fremmer bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy.

14.05.2019

LMK ble stiftet i 1979. Forbundet skal fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy som er 30 år og eldre. Oppgavene er også å fremme et godt samarbeid og en enhetlig holdning blant klubbene, samt å få myndighetene til å tilrettelegge for både bruk og bevaring av kjøretøyene. LMK har mer enn 150 medlemsklubber.