Norske Parker – ny medlemsorganisasjon i Kulturvernforbundet

Foreningen «Norske Parker» er en landsdekkende nettverksorganisasjon for de norske regionalparkene. Vi ønsker de hjertelig velkommen inn i den store kulturvernfamilien.

07.12.2020

Norske Parker er blitt tatt opp som ny assosiert medlemsorganisasjon i Kulturvernforbundet. Assosierte medlemmer er organisasjoner som har kulturvern som en del av sine aktiviteter og portefølje, og som for øvrig tilfredsstiller kriteriene om å være en demokratisk, ikke-kommersiell og landsdekkende organisasjon.

Norske Parker ble stiftet i 2011, og har i dag 9 medlemmer i regionalparker over hele Norge. Parkene utløser frivillighet og sosial verdiskaping gjennom langsiktige partnerskap, samhandling og medvirkning.  Parkene er organisert under Norske Parker, og er forankret i den Europeiske landskapskonvensjonen.

Norske Parker ivaretar kulturminner/kulturmiljøer, skaper engasjement, bærekraftig bruk og setter de i en helhetlig ramme lokalt.

«Vi er veldig glade for å få med Norske Parker på laget», sier generalsekretær i Kulturvernforbundet, Toril Skjetne. «De vil bidra til at bredden i forbundet blir enda større, og at vi sammen får et større fokus på helheten rundt kulturmiljøer, landskap og koblingen mellom kulturvern, natur og bærekraftsmålene. Kulturvernfamilien i Norge blir stadig større og mer mangfoldig, og vi er glade for at vi sammen kan bygge gode nettverk for kulturvernorganisasjonene og belyse deres fantastiske innsats med å bevare, istandsette og formidle kunnskap om kulturarven, kulturmiljøene og historien.»

Kulturvernforbundet består pr. i dag av 29 medlemsorganisasjoner, med omtrent 2000 lokale lag og 250 000 frivillige.

Foto: Norske Parker

 

Les mer om Norske Parker på deres hjemmeside