Ny arkivlov

Kulturdepartementet jobber med ny arkivlov. Dette er Kulturvernforbundets innspill

27.01.2022

Forslaget til ny lov skal erstatte gjeldende arkivlov fra 1992. Kulturvernforbundet støtter opp om behovet for en ny arkivlov som i større grad gjenspeiler dagens samfunn og den digitale tiden vi lever i.

Les hele Kulturvernforbundets innspill til ny arkivlov her:

Høring om ny arkivlov januar 2022 (pdf)