Regionledd

Vil du være med på å opprette et kulturarvnettverk i din region? Kulturvernforbundet jobber i disse dager med å opprette regionale ledd. Her finner du en oversikt over prosessen.