Statsbudsjettet: Hvor blir det av satsingen?

Et trangt statsbudsjett ble i dag lagt frem med en realnedgang i tilskuddene til de frivillige kulturvernorganisasjonene. Dette er de samme organisasjonene som både denne og den tidligere regjeringen utallige ganger har løftet frem og lovet at det skal satses på. Likevel har det ikke blitt tilført mere midler på mange år.

06.10.2022

Mange fryktet store kutt i forkant av det fremlagte statsbudsjettet som var varslet å bli stramt. Med en pågående krig i Ukraina og en nylig tilbakelagt pandemi var ikke optimismen stor, heller ikke for vår del. Vi er derfor lettet over at de frivillige kulturvernorganisasjonene slapp unna de store kuttene, men på grunn av manglende prisjusteringer så får vi og våre medlemsorganisasjoner også reelle kutt i budsjettene våre for neste år.

Alle kulturvernorganisasjoner får dermed kutt i driftsstøtte både fra Klima- og miljødepartementet og fra Mat- og landbruksdepartementet. Heldigvis har organisasjonene under Kulturdepartementet fått en liten prisjustert økning. Men altså ingen reell økning. Den store og lovede satsingen uteblir nok en gang. Det er mange kulturvernorganisasjoner som tilhører Kulturdepartementet som ikke får noe form for driftsstøtte til tross for at regjeringen har lovet dette i Hurdalsplattformen. Det samme gjelder også samtlige kulturvernorganisasjoner som tilhører samferdselsdepartementets portefølje. Det er rett og slett skuffende og svakt.

Regjeringen har ved flere anledninger trukket frem det frivillige kulturvernet de siste årene. Både denne og den forrige regjeringen har understreket dette i både Kulturmiljømeldingen, Museumsmeldingen og Kulturmeldingen. Kulturrådet fikk levert en god forskningsrapport fra Telemarksforskning i fjor om det frivillige kulturvernet, Riksantikvaren har nylig sluppet sin frivillighetsstrategi og Jernbanedirektoratet har i år jobbet med en rapport om historisk togmateriell hvor frivilligheten står i sentrum. Selv i nasjonal transportplan er frivillige kulturvernorganisasjoner trukket frem som avgjørende samarbeidspartnere for det offentlige. Det viktigste dokumentet denne regjeringen jobber utifra er Hurdalsplattformen hvor frivillig kulturvern blir trukket frem som et satsningsområde. Her har de helt konkret lovet å tildele alle nasjonale kulturvernorganisasjoner en statlig driftsstøtte.

Med dagens fremlagte statsbudsjett så kan vi fastslå at det er langt mellom liv og lære. Nok en gang blir det ingen satsing på det frivillige kulturvernet, men en status quo som gjør at vi begynner å lure på hva vi skal med alle de tidligere nevnte stortingsmeldinger, rapporter og strategier. Hva skal vi egentlig med arbeidstegninger når jobben aldri blir gjort?

Vi har selvsagt en stor forståelse for at verden er slik i dag som gjør at man må prioritere litt annerledes med tanke på forsvar, beredskap og klimaendringer, men lovnadene om en satsning på vårt felt har vært brutt i en årrekke. Og det har de gjort lenge før både Covid og krig i Ukraina.

Da vi gikk inn i Frivillighetens år 2022 fjernet regjeringen gaveforsterkningsordningen med et pennestrøk. Dette førte til at kulturvernorganisasjonene fikk kuttet sine budsjetter i år med 4,5 millioner kroner, uten at det var på plass en ny ordning for hva denne delen av tippemidlene skulle brukes til. Regjeringen lovet også full momskompensasjon fra i år, men som Frivillighet Norge har anslått i dag så er dagens budsjettforslag ikke nok til å dekke denne lovnaden heller.

Vi får vel til slutt trøste oss med en liten gladnyhet fra dagens fremlagte statsbudsjett. Norges metall søkerforening er for første gang inne på statsbudsjettet med 300 000 kroner i driftsstøtte. Dette er veldig gledelig for en organisasjon som bidrar enormt til forståelsen av vår historie gjennom spennende og viktige funn. De er landets ledende eksperter på metallsøking og blir mye benyttet i alt fra arkeologiske utgravninger til politiarbeid. I tillegg bidrar de til å rydde og samle søppel fra åkrer og jorder. Dette er en solid vitamininnsprøytning til en organisasjon som nå kan få til flere prosjekter, mer engasjement og mer samarbeid med museer og offentlige instanser. Akkurat slik som tidligere nevnte meldinger og rapporter har pekt på. Vi tar denne lille gladnyheten med oss som et tegn på at det finnes en bitteliten vilje i regjeringen til å følge opp sine lovnader. Vi skulle bare ønske denne viljen var mye mer ambisiøs og fremtidsrettet.