Tilskuddsverksted i Drøbak

Her finner du presentasjonene fra tilskuddsverkstedet som ble avholdt i Drøbak den 30. januar

Takk til alle som deltok på Tilskuddsverksted i Drøbak den 30. januar.

Vi håper at dere ble inspirert og fikk mange gode ideer og tips til søknaden deres. Under her ligger presentasjonene fra alle innlederne.

Husk at dere når som helst kan ta kontakt med de forskjellige tilskuddsordningene for ytterligere informasjon eller om det skulle dukke opp noen spørsmål som dere ikke fikk svar på i Tilskuddsverkstedet.

 

Presentasjon: SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus

Lenke til hjemmeside: www.osthusgaver.no

 

Presentasjon: Sparebankstiftelsen DnB 

Lenke til hjemmeside: www.sparebankstiftelsen.no

Lenke til Håndverksløftet: https://sparebankstiftelsen.no/handverksloftet/

 

Presentasjon: Kulturminnefondet

Lenke til hjemmeside: www.kulturminnefondet.no

 

Presentasjon: Kulturdirektoratet

Lenke til hjemmeside: www.kulturdirektoratet.no

 

Presentasjon: Akershus Fylkeskommune

Lenke til hjemmeside: https://afk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/

 

Kulturminnedagene

Lenke til hjemmeside: https://kulturvern.no/kulturminnedagene/sok-stotte/