Veidemannsfestivalen er årets kulturminnedagsprisvinner

Styret i Kulturvernforbundet har besluttet at årets kulturminnedagspris på kr. 30 000,- blir tildelt Veidemannsfestivalen i Rendalen.

04.12.2020

foto: Veidemannsfestivalen

Veidemannsfestivalen er en kulturarvfestival i Rendalen som har som formål å vise frem og tilgjengeliggjøre lokale tradisjoner, kulturminner og kulturmiljøer og å formidle historien til et bredt publikum. Årets Veidemannfestival besto av hele 19 forskjellige arrangement over ni dager. Konserter, foredrag, utflukter, quiz-kveld og båttur på Storsjøen var noe av det man fikk oppleve i løpet av perioden.

Hovedarrangør og prismottaker av årets kulturminnedagspris er Rendalen næringsforening, som har samarbeidet tett med Rendalen kommune. Foreningen jobber for å fremme Rendalens næringsinteresser og løfte frem Rendalens særegenhet knyttet til kultur og tradisjoner, og har et stort fokus basert på bærekraftig utvikling. Næringsforeningen fremhever kultur og tradisjoner som den viktigste konkurransekraften i dette lokalsamfunnet.

«Vi er naturligvis både takknemlige, glade og stolte over tildelingen av kulturminnedagsprisen for 2020. En stor takk rettes til de mange frivillige samt lokale lag og foreninger som bidro til de mange unike arrangementene. Tildelingen både inspirer og motiverer til å fortsette arbeidet med å synliggjøre og dele vår rike historie, vår kulturarv og våre tradisjoner med både innbyggere og besøkende» sier John Fiskvik i Rendalen næringsforening og primus motor bak Veidemannsfestivalen.

Styreleder i Kulturvernforbundet, Jørn Holme begrunner tildelingen av prisen med det fantastiske engasjementet som ligger bak Veidemannsfestivalen og blant lokalbefolkningen: «Rendalen har en lang, spennende og stolt kulturhistorie som formidles eksemplarisk gjennom Veidemannsfestivalen. Vi håper prisen vil bidra til å understreke festivalens målsetning om å skape en større forståelse av skogens, vannveienes og naturens påvirkning på menneskene som har levd her tidligere. Og vi håper den inspirerer arrangørene til å fortsette den fantastiske jobben og innsatsen som ligger bak et slikt arrangement. Vi gratulerer Veidemannsfestivalen med en vel fortjent kulturminnedagspris.»

Kulturvernforbundet deler ut denne prisen hvert år til en lokal arrangør i forbindelse med Kulturminnedagene i september. Årets kulturminnedager var naturlig nok preget av korona-epidemien, men med gode smittevernhensyn ble det likevel avholdt ca. 140 forskjellige kulturminnedagsarrangement over hele landet. Årets kulturminnedager hadde i år en utvidet tidsperiode, slik at de lokale arrangørene kunne planlegge best mulig med tanke på koronasituasjonen. Dessverre ble også en del arrangement i år avlyst, noe som er fullt forståelig ut fra omstendighetene.

«Det er veldig mange andre dyktige og engasjerte kulturminnedagsarrangører der ute som legger ned masse arbeid med å formidle den lokale kulturarven, tradisjonene og historien» legger Jørn Holme til. «I tillegg til Veidemannsfestivalen ønsker vi også å trekke frem Kulturminnedagene i Moss, i nye Heim kommune og ved Træna museum som fantastiske arrangementer med bred publikumsappell.»

Styret i Kulturvernforbundet ønsker å takke alle årets kulturminnedagsarrangører for deres innsats og vi gleder oss til Kulturminnedagene 2021 hvor temaet «Dialog» skal bidra til å fokusere på inkludering, belyse verdien av mangfold og skape dialog rundt vår kulturelle arv.

SE VIDEO FRA VEIDEMANNSFESTIVALEN HER: