Vestland kulturvernnettverk er stiftet

I et solfylt Bergen ble stiftelsesmøtet i Vestland kulturvernnettverk avholdt i går, den 15. mai 2024.

16.05.2024

Med stort engasjement ble Vestland kulturvernnettverk stiftet den 15. mai 2024 i Bergen.

Det er Kulturvernforbundet som har tatt et initiativ til å etablere «Vestland kulturvernnettverk» for å samle alle gode krefter innenfor det frivillige kulturvernet i Vestland. Ambisjonen er å bygge opp en regional kulturvernparaply for alle frivillige lag og foreninger som jobber med historie, tradisjoner, håndverk, kulturminner, veterankjøretøy, kystkultur etc. i Vestland.

Vestland fylkeskommune har bidratt med et etableringstilskudd til nettverket, og det har derfor blitt mulig å ansette en regionkoordinator som skal jobbe med etableringen. Regionkoordinatoren heter Inger Christine Årstad og var til stede på stiftelsesmøte i går hvor hun hadde sin første arbeidsdag med dette prosjektet.

I tillegg ble det satt ned et interimsstyre som skal jobbe tett sammen med regionkoordinatoren inn mot nettverkets første konstituerende årsmøte, som planegges gjennomført i september 2024.

Interimsstyret består av følgende personer: Marianne L. Nielsen (Fortidsminneforeningen Årstad lokallag), Egil Sunde (Bergen nasjonale veteranskipshavn), Thomas Due Sivertsen (Bergen kystlag), Klaus Dieter Edler (Gloføykje metallsøkerforening), Astrid Larsen (Norsk fyrforening)

LES MER OM VESTLAND KULTURVERNNETTVERK HER