Sparebankstiftelsen DnB med gavepakke til Kulturminnedagene

3 millioner kroner til kulturminnedagsarrangement med fokus på barn/unge, inkludering og lokalt samarbeid.

03.04.2020

«Dette er et fantastisk løft for kulturminnedagene, og vil bety at de lokale kulturminnedagsarrangementene nå vil øke i både kvalitet og kvantitet. Dette vil føre til at en mye større del av lokalsamfunnets innbyggere får oppleve vår fantastiske kulturarv sammen.» sier generalsekretær i Kulturvernforbundet, Toril Skjetne.

Sparebankstiftelsen DnB har innvilget Kulturvernforbundets søknad om breddegave til de lokale kulturminnedagsarrangørene, med et fokus på inkludering av barn, unge og minoriteter. Kulturvernforbundet ønsker gjennom dette tiltaket å engasjere flere arrangører til å aktivt inkludere minoriteter og barn/unge i sine kulturminnedagsarrangement, både som arrangører og som deltagere.

Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvfestival med mer enn 300 forskjellige arrangement og ca. 50 000 besøkende over hele landet hvert år. Arrangementene er det lokale krefter som står for; frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, privatpersoner og andre som ønsker å formidle den lokale kulturarven.

Kulturvernforbundet har det koordinerende ansvaret for Kulturminnedagene i Norge som vanligvis foregår over ni dager i september hvert år. På grunn av den pågående korona-krisen vil årets kulturminnedagsperiode utvides til å gjelde hele høsten 2020. (Les mer om dette tiltaket her)

Støtten fra Sparebankstiftelsen DnB skal fordeles videre til frivillige kulturminnedagsarrangører som kan søke på disse midlene fra og med neste år. Prosjektet har en varighet på tre år (2021-2023).

De lokale arrangørene kan da søke om støtte til sitt arrangement for å formidle kulturarv, historie og håndverkstradisjoner, styrke sitt program og tilrettelegge aktivitetene spesielt for barn/unge og minoriteter, og for å jobbe for et mer inkluderende lokalmiljø hvor alle kan delta for å feire vår felles kulturarv.

I tillegg skal det iverksettes et foto-prosjekt som vi har kalt «Ungt perspektiv», hvor barn og unge vil bli utfordret til å dokumentere den lokale kulturarven gjennom bilder og sosiale medier.

«Vi er utrolig glade for støtten vi nå får fra Sparebankstiftelsen. Den vil skape et enormt engasjement når kulturarven skal feires gjennom lokale kulturminnedagsarrangement. I de usikre tidene vi gjennomgår for øyeblikket er dette en fantastisk inspirasjon og et positivt budskap om at vi også i fremtiden skal feire og markere fortiden» legger Skjetne til.

 

Foto: Marie Skaaluren