Trøndelag kulturarvnettverk er stiftet

Med representanter fra 40 forskjellige lag og foreninger ble Trøndelag kulturarvnettverk stiftet den 7. februar.

13.02.2024

Alle frivillige lag og foreninger innenfor kulturvernfeltet i Trøndelag har nå fått sin egen regionale paraplyorganisasjon. Den 7. februar ble det avholdt stiftelsesmøte i Trøndelag kulturarvnettverk i historiske omgivelser på Gamle Værnes prestegård i Stjørdal.

Her var det representanter tilstede fra en rekke historielag, husflidslag, lasskjørerforening, Fortidsminneforeningen, bygdetun, veteranjernbane og motorhistoriske miljøer. Med andre ord, hele bredden av det store kulturvernfeltet.

Generalsekretær i Kulturvernfobundet, Toril Skjetne ønsket velkommen til de fremmøte og understreket at den store kulturvermfamilien i Trøndelag nå har fått på plass noe som kan bli virkelig stort og viktig for de frivillige lagene, foreningene og miljøene.

Prosjektkoordinatoren som skal jobbe med å bygge Trøndelag kulturarvnettverk, Tonje Kvam ble også presentert på møtet.

Kontaktinfo: trondelagkan@kulturvern.no

Det ble også valgt et interimsstyre som består av disse syv medlemmene:

 

Camilla Maria Vågan (Nærøy historielag)

Jakob Bjerkem (Norsk Folkedraktmuseum Nord-Trøndelag)

Rita H. Daverdin (Stjørdal Husflidslag)

Johan Sigfred Helberg (Fortidsminneforeningen, adv. Trøndelag)

Reidar Frog (Bjugn Bygdatunlag)

Ingar Lien (Rutebilhistorisk forening avd. Trøndelag)

Oddrun Laugsand (Ytterøy Husflidslag)

LES MER OM TRØNDELAG KULTURARVNETTVERK HER