Åpning av den oppussede paviljongen

Arrangør: Drammens Museumsforening

Sted: Drammens Museum, paviljongen

Tid: 11.09.2019 17.30-19.30

Universelt utformet: Nei

Museumsforeningen har malt opp i opprinnelige farger en lysthuspaviljong fra begynnelsen av 1800 tallet. Paviljongen sto opprinnelig på Tangen i Drammen, men ble flyttet til Drammens Museum på midten av 1960 tallet.

Vi skal lage et arrangement ifm «åpningen» av den oppussede paviljongen med musikk og foredrag om Tangens historie hvor det legges spesielt vekt på skipsfartens betydning for bydelen.

Vi har også planer om å innrede 1etasje i paviljongen med tidstypiske møbler.

 

 

Hovedarrangør

Drammens Museumsforening