Kulturvernforbundets årsmøte 2020

Her finner du all informasjon Kulturvernforbundets årsmøte 2020.

Kjære medlemsorganisasjoner

Vi ønsker hjertelig velkommen til Kulturvernforbundets årsmøte som i år vil bli annerledes på grunn av koronakrisen. Det opprinnelige landsmøtet var planlagt avholdt på Hotel Britannia i Trondheim den 9. og 10. mai, men måtte naturlig nok avlyses.

Styret i Kulturvernforbundet har besluttet å gjennomføre årsmøtet før sommerferien og vi inviterer derfor til dette på Litteraturhuset i Oslo torsdag 25. juni kl. 17.00.  Vi har leid et stort lokale slik at vi kan overholde smittevernreglene om 1 meter avstand og vi vil følge Folkehelseinstituttets anbefalinger på hvordan slike arrangement kan gjennomføres.

Årsmøtet vil også gjennomføres digitalt for de som ikke har anledning å delta, eller dersom situasjonen er slik at vi ikke kan samles i stor gruppe. Delegatene som følger årsmøtet digitalt vil ha samme anledning til å be om ordet og benytte seg av sin stemmerett.

 

Påmelding her innen 11.juni

 

Sakspapirer, Kulturvernforbundets årsmøte

 

Vedtekter for Norges Kulturvernforbund fra 2018

Forretningsorden 2020

Saksliste landsmøtet 2020

 

Årsmelding 2018

Regnskap 2018

Revisjonsberetning 2018

 

Årsmelding 2019 signert

Regnskap 2019

Noter til regnskap 2019

Revisjonsberetning 2019

 

Arbeidsplan 2020-2022

Arbeidsplan og strategi 2020-2022 bakgrunnsdokument

Budsjett 2020-2022 årsmøte

Kulturvernforbundet budsjett 2020-2022 oppsummert

Notat til Kulturvernforbundets budsjett 2020-2022

 

 

Søknad om medlemskap Europa Nostra

Søknad om medlemskap Norsk nuperelleforening

Vedtekter Norsk Nuperelleforening

 

Instruks for valgkomiteen 2020

Innstilling fra valgkomiteen