Kulturvernforbundets landsmøte 2020

Her vil vi legge ut all informasjon og saksdokumenter til landsmøtet 2020 som avholdes på Hotel Britannia i Trondheim 9. og 10. mai

Kjære medlemsorganisasjoner,

Kulturvernforbundet er i gang med planleggingen av landsmøtet for 2020, som vil finne sted 9-10. mai i Trondheim.  

I samsvar med vedtektene, vil landsmøtepapirer sendes ut senest 4 uker før landsmøtet starter, dvs. 10. april 2020.

Vi har reservert rom på Britannia Hotel der landsmøtet skal holdes. Vi spiser også middag der lørdag kveld. Møtet starter med lunsj kl. 11.30 lørdag 9. mai, og avslutter kl. 15.00 søndag 10. mai. Vi sender dere program for landsmøtet og lenke til påmeldingsskjema på nyåret.

Hver hovedmedlemsorganisasjon har rett til å møte med både stemmeberettigede representanter og observatører. De store organisasjonene har fire plasser, de mellomstore tre, og de mindre organisasjonene har to plasser hver. Ta gjerne kontakt dersom dere er usikre på hvor mange delegater deres organisasjon kan ha på møtet. Assosierte medlemsorganisasjoner har rett til å møte med inntil 2 observatører. Observatørene har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.

Vi informerer om at styret i kulturvernforbundet har vedtatt en landsmøteavgift på kr 1500,- pr delegat i 2020.

I tråd med vedtektene, skal forslag som medlemsorganisasjonene eller styret vil ha behandlet på landsmøtet, være innsendt innen 1. februar.

På vegne av valgkomiteen informerer vi om at fristen for å melde inn kandidater til styret er 12 uker før landsmøtet, dvs. innen 14. februar 2020. Forslagene sendes innen fristens utløp den organisasjonsmessige vei, eller direkte til komiteen ved komiteleder Torill Johnsen: torillj@gmail.com. Komiteen kan henvende seg direkte til organisasjonene dersom det ved fristens utløp ikke foreligger tilstrekkelige forslag. Komiteen har, dersom det er nødvendig, anledning til å arbeide for å finne et tilstrekkelig valggrunnlag helt opp til Landsmøtets konstituering, men vil søke så langt det er mulig å unngå dette.